הסדרי קופות החולים וביטוחים פרטיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הסדר חדש במאוחדת, עמיתי מאוחדת שיא עם ותק של מינימום שנה בביטוח שיא יכולים לקבל החזר מהקופה עבור רכיבה טיפולית.
רכיבה טיפולית לילדים עד גיל 12 למבוטחי "מאוחדת שיא" בלבד. ההחזר עומד על 75 אחוזים מהעלות, עד סכום של 103 שקלים לטיפול. עד 24 טיפולים בשנה ועד לסך כולל של 100 טיפולים לכל תקופת הביטוח. הטיפולים ניתנים בכפוף להמלצה רפואית.

עבור הטיפולים משלמים בחווה מחיר מלא ודורשים את ההחזר באמצעות הצגת חשבונית בקופה.

לפרטים נוספים יש לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריכם.
 
 
 
עמיתי "לאומית זהב" זכאים להחזר של 85 אחוזים מעלות השיעור.
שאר המבוטחים זכאים להחזר של 80 אחוזים מהעלות, עד 54 שקלים לטיפול.
עבור הטיפולים משלמים בחווה מחיר מלא ודורשים את ההחזר באמצעות הצגת חשבונית בקופה.
 
 
 
 
 
עמיתי חברות הביטוח הפרטיות , חלק מביטוחי הביראות כולל גם מימון רכיבה טיפולית יש לבדוק מול חברת הביטוח, במידה ואתם זכאים יש לשלם עבור הטיפולים בחווה מחיר מלא ודורשים את ההחזר באמצעות הצגת חשבונית בקופה.
 
בכפוף לתנאי קופות החולים וביטוחים פרטים